Ana Vasung REDOVAN ČLAN

 Životopis

Ana Vasung rođena je 1982. u Zagrebu, gdje je diplomirala slavistiku i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Od 2008. zaposlena je kao asistentica na Katedri za bugarski jezik i književnost pri Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Sudjeluje u nastavi bugarskoga jezika i kulture na preddiplomskom studiju te prevođenja i frazeologije južnoslavenskih jezika na diplomskom studiju. Usavršavala se na Sveučilištima u Bugarskoj, u Sofiji 2008. godine i u Plovdivu 2013. godine. Prevodi s bugarskog i makedonskog jezika. 

 Bibliografija

 Jezici

bugarski  hrvatski

Kontakt