Laura Gudim REDOVAN ČLAN

 Životopis

Prevodim sa hrvatskog na svoj materinji britanski engleski.

Diplomirala sam strane jezike (talijanski, skandinavistika, francuski) 1997. na Sveučilištu u Hullu.

Magistrirala sam 2000. kroatistiku (Razvoj hrvatskog jezika u 20. stoljeću) na Sveučilištu u Nottinghamu.

2011. sam magistrala prevodilaštvo na Sveučilištu u Hullu. Za potrebe magistarskog rada prevela sam dio biografije Stipe Mesića, Građanin predsjednik.

Imam i certifikate poznavanja nizozemskog i njemačkog kao stranih jezika.


Trenutno živim na relaciji Zagreb-  Hull, UK, i imam dvojno državljanstvo.

 Bibliografija

 Jezici

hrvatski  engleski

Kontakt