Vesna Ivančević Ježek REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođena 1963. u Zagrebu gdje je, nakon povratka iz Njemačke (1980.), maturirala (1982.) i diplomirala njemački i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu (1987.). Radila je do 1992. u Školi za strane jezike u Varšavskoj 14, zatim kao slobodan prevoditelj, da bi se od 1994. do 2019. kao lektor i viši lektor na Odsjeku za germanistiku FF-a u Zagrebu pretežno bavila nastavom pismenog i usmenog prevođenja, uključujući poslijediplomske stručne studije pismenog i usmenog prevođenja na FF-u. Objavila je nekoliko stručnih članaka (Prevođenje specifičnih elemenata političke i pravne kulture u njemačkom i hrvatskom jeziku /2019/ sa suautoricom Monikom Blagus, Dva specifična tipa zavisnih surečenica u njemačkom jeziku: komplementne surečenice s veznikom wenn i kauzalne surečenice (V-1) sa česticom doch s posebnim osvrtom na njihov prijevod na hrvatski /2016/ sa suautoricom Antonelom Konjevod, "In 2010" - ein Fehler, der keiner ist?: eine Untersuchung zur Verwendung der Präposition "in" vor Jahreszahlen in der deutschen Gegenwartssprache /2012/), te je prevela niz stručnih članaka i eseja s njemačkog na hrvatski jezik i obratno. Održala je više stručnih radionica za prevoditelje za njemački jezik u
suradnji s tvrtkom Integra. 
Kao sudski tumač za njemački jezik, član Hrvatskog društva za konferencijsko prevođenje, član Međunarodnog udruženja konferencijskih prevoditelja (AIIC) i akreditirani konferencijski prevoditelj europskih institucija za hrvatski (A), njemački (B) i engleski jezik (C) ima bogato prevoditeljsko iskustvo u kojem su književni tekstovi manje prisutan, ali posebno dragocjen dio.

 Bibliografija

 Jezici

njemački  hrvatski

Kontakt