Mia Pervan REDOVAN ČLAN

 Životopis


Rodila sam se 1943. g. u Dubrovniku, osnovnu školu i gimnaziju završila u Splitu, a 1961. g. upisala engleski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica sam Rektorove nagrade 1963. g. Diplomirala  sam 1966. g. te na istom fakultetu stekla magisterij 2000. g. Odmah nakon diplome zaposlila sam se na Institutu za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom u Školi stranih jezika, Varšavska 14, Zagreb, gdje sam dugi niz godina predavala engleski i ruski jezik, obavljala mentorske i savjetničke poslove te napisala tri udžbenika za učenje engleskog jezika. Godine 2003. objavila sam u Školskoj knjizi ilustriranu knjižicu o tipičnim pogreškama hrvatskih govornika u engleskom jeziku Can You Speak English Well te dvije kraće zbirke angloameričkih kratkih priča s metodičkom obradom za rad s učenicima engleskog jezika u gimnazijama ili školama stranih jezika : English for Study and Pleasure (1972) i Just Stories (2004).  Od 2000. do 2009. g. u svojstvu višeg predavača držala sam seminare književnog prevođenja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Veseli me što je iz spomenutih seminara izašlo nekoliko vrijednih prevoditeljica koje objavljuju svoje prijevode u uglednim splitskim i zagrebačkim nakladničkim kućama.

 

         Bavim se književnim prevođenjem od apsolventskih dana. Dugogodišnja sam članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca.

         Dobitnica sam nekoliko stipendija za usavršavanje u inozemstvu (SAD, V. Britanija, Francuska, Irska), kao i nekoliko nagrada od kojih izdvajam godišnju nagradu DHKP-a za najbolji prijevod proznog teksta u 2006. godini (John Banville, More), nagradu DHKP-a Josip Tabak za životno djelo 2012. g. te nagradu Ministarstva kulture RH "Iso Velikanović" za životno djelo 2020. g. 

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski francuski  hrvatski

Kontakt