Tipski ugovor

Heksalog iliti pravila uzornog poslovanja

Šest zapovijedi za poštenu igru na polju književnog prevođenja

1. Ustupanje prava
Ustupanje prava na prijevod valja vremenski ograničiti na najviše pet godina. Treba ga uskladiti s ograničenjima i trajanjem preuzetih prava na izvornik. Svako ustupljeno pravo treba biti navedeno u ugovoru.

2. Naknade
Naknada za naručeno djelo treba biti odgovarajuća, takva da prevoditelju/ici omogući pristojan život i stvaranje prijevoda visoke književne kvalitete.

3. Uvjeti plaćanja
Po potpisu ugovora, prevoditelj/ica treba primiti predujam od najmanje trećine ukupne naknade. Ostatak mu/joj treba biti isplaćen najkasnije po predaji prijevoda.

4. Obveza izdavanja
Izdavač treba objaviti prijevod u roku predviđenom ugovorom, koji ne smije prelaziti dvije godine od predaje rukopisa.

5. Udio u dobiti
Prevoditelju/ici bit će određen pravedan udio u dobiti koju njegovo/njezino djelo ostvari, bez obzira na oblik u kojemu je objavljeno, počevši od prvog prodanog primjerka.

6. Navođenje imena
Budući da je autor prijevoda, prevoditelj/ica treba biti izrijekom naveden/a svugdje gdje se navodi autor izvornika.

(CEATL) - Europsko vijeće nacionalnih udruga književnih prevodilaca

Smjernice za pravedne prevoditeljske ugovore (CEATL)

Dodatak smjernicama za pravedne prevoditeljske ugovore

Porezni propisi

Financijski zakoni i pravilnici

NN 127 / 20.12.2000.

 1. Odluka o proglašenju općeg poreznog zakona
 2. Odluka o proglašenju zakona o poreznom savjetništvu
 3. Odluka o proglašenju zakona o porezu na dohodak
 4. Odluka o proglašenju zakona o porezu na dobit

NN 132 / 29.12.2000.

 1. Pravilnik o porezu na dohodak
 2. Pravilnik o porezu na dobit

Zakoni i pravilnici o pravima umjetnika

 1. Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/2015-1770)
 2. Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/1996-839)
 3. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (pročišćeni tekst zakona)
 4. Pročišćeni tekstovi zakona (zakon.hr)
 5. Pravilnik o naknadi za javnu posudbu (Društvo hrvatskih književnika, 2013.)
 6. Pravilnik o naknadi za javnu posudbu (Društvo hrvatskih književnika, 2018, 2019.)
 7. Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava (NN 38/2022-469)
 8. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)

Honorari

Proza

(minimalna cijena (ukupan trošak) po kartici prijevoda; kartica = 1800 znakova uključujući razmake)

I. kategorija

 • književna i književno relevantna djela visoke zahtjevnosti 15,00 EUR

II. kategorija

 • ostalo 11,00 EUR

Poezija

(minimalna cijena (ukupan trošak) po stihu)

I. kategorija

 • poezija visoke zahtjevnosti 2,50 EUR

II. kategorija

 • ostalo 2,00 EUR

Za izdanja koja moraju sadržavati kritičku aparaturu i dvojezična izdanja, sklapa se poseban ugovor.

Drama

(minimalna cijena (ukupan trošak) po stranici prijevoda; stranica = 30 redaka)

I. kategorija

 • visokozahtjevna dramska djela 13,00 EUR

II. kategorija

 • ostalo 9,00 EUR

Cjenik se odnosi na dramska djela koja se priređuju za tisak. Za izvođenje prijevoda sklapa se poseban ugovor.

Cjenik se odnosi na prijevode sa stranog jezika na hrvatski.

U Zagrebu, 20. 1. 2023.
Upravni odbor DHKP-a