Zapisnik s Godišnje skupštine DHKP-a održane 30. rujna 2022

ZAPISNIK

 s Godišnje skupštine Društva hrvatskih književnih prevodilaca održane 30. rujna 2022. u Maloj sceni, Medveščak 2, s početkom u 18.00 sati.

Skupštinu je sazvao Upravni odbor DHKP-a prema čl. 16 Statuta.

Skupštini predsjedava Ana Badurina, predsjednica DHKP-a. Skupština je započela u 18.30 sati, nakon što je osiguran kvorum potreban za glasovanje.

Članovi su sudjelovali uživo i putem platforme Zoom.

Na prijedlog predsjednice Skupština za zapisničarku prihvaća Doru Jelačić Bužimski, a za ovjeroviteljicu zapisnika Laru Hölbling Matković.

Nakon uvodnog obraćanja, pozdravnih riječi predsjednice te utvrđivanja kvoruma od ukupno 48 članova (37 sudionika u dvorani i 11 sudionika putem platforme Zoom) i izbora radnog tijela, održana je minuta šutnje u čast preminulim članovima Milivoju Telećanu, Koraljki Crnković, Nadi Šoljan, Tanji Čale i Sonji Bašić te je potom utvrđen dnevni red, kako slijedi:

1. Osvrt na tajnički izvještaj (predstavljanje glavnih djelatnosti DHKP-a u minulom razdoblju i djelatnosti planiranih za predstojeće razdoblje)

2. Osvrt na izvještaj o novčanom poslovanju i plan izdataka za iduću godinu

3. Osvrt na izvještaj Nadzornog odbora

4. Glasanje o povišenju članarine

5. Razno

6. Razrješenje dosadašnjih upravnih tijela DHKP-a

7. Izbor članova upravnih tijela DHKP-a za razdoblje 2022-2024. (imenovanje izbornog povjerenstva)

stanka

8. Poslanica

9. Dodjela nagradâ DHKP-a

10. Proglašenje rezultata izbora novih upravnih tijela

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Nakon pročitanih imena članova koji su se ispričali zbog nemogućnosti dolaska (Patricija Horvat, Iva Grgić Maroević, Tomislav Kuzmanović, Domagoj Kliček, Ingrid Šafranek, Lia Paić, Jelena Butković, Adrian Cvitanović, Saša Drach, Branka Žodan, Daniel Bučan, Andrea Weiss Sadeh, Duška Gerić Koren) započelo se s radnim dijelom Skupštine.

Ad. 1)

Tajnica Upravnog odbora Anda Bukvić Pažin osvrnula se na tajnički izvještaj za razdoblje između dvije skupštine.

Zaključak: Nije bilo komentara. Tajnički izvještaj je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2)

Iduću točku dnevnog reda, Izvješće o financijskom poslovanju Društva, otvorila je blagajnica Upravnog odbora Željka Somun, pročitavši blagajničko izvješće za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021., te je zatražila članstvo da ovlasti novi Upravni odbor za donošenje plana izdataka za iduću godinu. 

Zaključak: Izvještaj o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021., te plan izdataka za 2023. jednoglasno su prihvaćeni. 

Ad. 3)

 Izvještaj o radu Nadzornog odbora podnijela je Snježana Husić.

Zaključak: Ukupno je glasalo 45 članova, od toga 44 za i 1 protiv.

Ad. 4)

Upravni odbor iznio je prijedlog da se godišnja članarina od 1. siječnja 2023. poveća za 50%, a to bi značilo da bi dosadašnja članarina za umirovljenike, koja je iznosila 100,00 kuna, od 1.siječnja iznosila 150,00 kuna (20,00 EUR), a članarina za redovne članove s dosadašnjih 200,00 kuna porasla bi na iznos od 300,00 kuna (40,00 EUR). Kao razlog povišenja članarine Upravni odbor naveo je trend sveprisutnih poskupljenja koja se događaju na globalnoj razini, dodatne izdatke za novi prostor na Trgu Petra Svačića kao i osnivanje rezidencije za prevoditelje te veći opseg projekata.

Zaključak: Ukupno je glasalo 47 članova, od toga 41 za, 4 protiv i 2 su bila suzdržana.

Povišenje članarine je usvojeno.

Ad. 5)

Pod točkom Razno nije bilo tema za diskusiju.

Zaključak: Nema komentara.

Ad. 6) i Ad. 7)

Nakon točke Razno uslijedilo je razrješenje dosadašnjih upravnih tijela, imenovano je jednoglasno prihvaćeno izborno povjerenstvo (Ana Stanić-predstavnica, Erika Koporčić i Ursula Burger), pročitana je izborna lista koja je također jednoglasno prihvaćena te se pristupilo glasovanju. 

Ad. 8)

Mate Maras pročitao je svoju poslanicu povodom obilježavanja Međunarodnog dana prevoditelja.

Ad. 9)

Dok je izborno povjerenstvo prebrojavalo glasove, započeo je svečani dio skupštine tj. dodjela nagradâ DHKP-a. Predsjednica Ana Badurina uzela je riječ te istaknula kako je Povjerenstvo i ove godine imalo izrazito težak zadatak.

Nagradu za životno djelo dobila je Ana Kolesarić. Obrazloženje nagrade za životno djelo sastavila je Maja Zorica, koja je obrazloženje i pročitala. Nagrada za prozu dodijeljena je Latici Bilopavlović Vuković za prijevod djela Radiometar U. Lenze. Obrazloženje je sastavila i pročitala Milka Car. Nagrada za poeziju dodijeljena je Tatjani Paić-Vukić za prijevod djela Adonisa Dječak koji trči u sjećanju. Obrazloženje je napisao Daniel Bučan, a pročitao ga je Marko Kovačić. Nagradu za prijevod dječje književnosti dobila je Ana Badurina za djelo HB olovka Bilješke i tajne, priče izmišljene i stvarne, S. Mattiangeli. Obrazloženje za nagradu sastavila je i pročitala Snježana Husić. Za prijevod publicistike nagradu je dobio je Dalibor Joler za djelo Ive Pilara, Južnoslavensko pitanje i Svjetski rat, a obrazloženje je napisao i pročitao Andy Jelčić čime su zaključeni najsvečaniji trenuci Skupštine.

Ad. 10)

Nakon prebrojavanja glasova, Izborno povjerenstvo objavilo je rezultate glasovanja.

Prema broju dobivenih glasova, kao novi članovi Upravnog odbora DHKP, redom su izabrani: Ana Badurina (46), Anda Bukvić Pažin (43), Željka Somun (36), Lea Kovács (29), Snježana Husić (28), Vlatka Valentić (26), Lara Hölbling Matković (25). U Nadzorni odbor ušli su Mišo Grundler (24), Katarina Penđer (21) i Romana Perečinec (20), a u Sud časti Josip Ivanović (16), Dalibor Joler (12) i Sandra Ljubas (12).

Nakon proglašenja izbornih rezultata u 20:45, skupština je završila.

U Zagrebu, 3. listopada 2022.                      

                       

Zapisničarka:                                                             Ovjeroviteljica zapisnika:                 

Dora Jelačić Bužimski                                               Lara Hölbling Matković                                 

 Podijeli na društvenim mrežama