Prevodilačka kuća

Project Image

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP), uza svoju djelatnost koja se odnosi na poticanje kvalitete u prevođenju stranih književnosti na hrvatski jezik i njihovo pridruživanje hrvatskom književnom korpusu, kao i vidljivosti književnih prevodilaca u njihovoj ulozi jedne od nosivih figura matične kulture, želi aktivnije sudjelovati u skrbi za što kvalitetnije i opsežnije prevođenje hrvatske književnosti na strane jezike. U tom je smislu počasnim članstvom nagradilo i niz stranih prevodilaca ključnih djela hrvatske književnosti.

DHKP sa zadovoljstvom prati srodnu djelatnost Ministarstva kulture, koje podupire prevođenje hrvatskih književnih djela na strane jezike. Drži, međutim, da bi u potpori stranim prevodiocima valjalo otići i korak dalje, osnutkom takozvanih «prevodilačkih kuća», kakve postoje u mnogim europskim zemljama. Tamo prevodioci mogu boraviti i raditi te na licu mjesta provoditi istraživanja koja su im potrebna za uspješno prevođenje i eventualno se konzultirati i sa samim autorom čije djelo prevode.

Stoga smo odlučili razviti projekt Prevodilačka kuća i prijaviti ga na razne natječaje i potpore, kako bismo što prije mogli otvoriti vrata gostima. Društvo poziva nadležne institucije i moguće sponzore da nam se pridruže u tom nastojanju.