Prevodilac koji želi postati redovnim članom DHKP podnosi pismenu prijavu u kojoj navodi svoje biografske i bibliografske podatke, prilaže objavljene prijevode kulturno relevantnih književnih ili srodnih djela (najmanje jednu knjigu) i izvornike, te se upoznaje sa Statutom DHKP.

Na recenziju je moguće predati i prijevod libreta s tim da on podliježe procjeni umjetničke relevantnosti.

Vaši kontakt podaci
Jezici sa/na koje prevodite
Odaberite kombinacije jezika na/sa kojih prevodite iz ponuđenog okvira

Unos jezika
Žanrovi koje prevodite
Biografija *
Vaša Bibliografija *
Upišite objavljene bibliografske jedinice prijevoda kulturno relevantnih književnih ili srodnih djela (najmanje jednu knjigu) i njihove izvornike

Unos bibliografske jedinice