Prijave za sudjelovanje na 12. Zagrebačkom prevodilačkom susretuCijenjene kolegice i kolege, dragi poznavatelji, promicatelji i poučavatelji književnog prevođenja!


Zagrebački prevodilački susret pokrenut je 2001. godine kao bijenalni, međunarodni stručno-znanstveni skup u svrhu senzibiliziranja kulturne javnosti za književno prevođenje. Tema dvanaestog međunarodnog ZPS-a, koji će se održati 20. - 21. listopada 2023. godine, bit će Književno prevođenje i otklon od standarda.


Susret će se baviti otklonom od jezičnog standarda u književnom izvorniku, važnim fenomenom na području književnog prevođenja kojem se dosad pridavala nedovoljna pozornost. Spomenuti pojam podrazumijeva brojne aspekte u kojima se otklon od standarda očituje, kao što su, između ostalog, (geografski uvjetovani) otklon između standardnog jezika i narječja ili dijalekta, (društveno uvjetovani) otklon između standarda i sociolekta ili žargona (slanga), između većinskog i manjinskog jezika jedne geografske cjeline ili zajednice, nadalje, između „centralnih“ svjetskih jezika i njihovih postkolonijalnih prekomorskih inačica, a unutar njih i raznih jezičnih slojeva, otklon od standarda u karakterizaciji likova, kao i otklon kao plod individualne izvorno-autorske, pa tako i prevodilačke kreacije.


Svrha je ovogodišnjeg ZPS-a okupiti vodeće aktere i sudionike prevodilačko-edukativnih programa te aktivne prevoditelje s bogatim praktičnim znanjem u duhu razmjene ideja, iskustava, znanja i najboljih praksi.


Spektar tema kojima se u tom smislu možete baviti veoma je širok, a mi osim gore navedenih izdvajamo još nekolicinu:

  • Odnos između propisanog i živućeg uzusa standarda

  • Uloga lektora u radu na tekstu prijevoda s nestandardnim elementima

  • Uloga i mogućnosti utjecaja otklona od standarda u prijevodu, kao kontaktnog elementa koji može obogatiti ciljni jezik, ali i opće spoznaje o nepoznatoj kulturi i jeziku

  • Otklon od standarda u povijesnoj perspektivi književnog prevođenja

  • Pitanje aktualnosti starijih prijevoda ne-standardom obilježenih izvornika

  • Pitanje premošćivanja vremenske ili povijesne determiniranosti prijevoda, osobito kad je riječ o otklonu od standarda.


Jezik skupa: hrvatski

Vrijeme izlaganja: 15 minuta

Prijava izlaganja treba sadržavati radni naslov priloga, sažetak (250 – 300 riječi) te ključne riječi izlaganja (najviše pet).

Prijave se šalju na adresu elektroničke pošte ureda DHKP-a (ured@dhkp.hr) najkasnije do 15. svibnja 2023. Molimo da naslov poruke bude: Prijava za ZPS


Obavijest o prihvaćanju sažetka i potvrdi sudjelovanja: 15. lipnja 2023.


Objava radova: Konačan oblik vašeg priloga u maksimalnom opsegu od jednoga autorskog arka (16 autorskih kartica) bit će objavljen u zborniku DHKP-a. O rokovima za izradu pisane inačice priloga obavijestit ćemo vas naknadno.


Organizacijsko-programski odbor: Ana Badurina, Anda Bukvić Pažin, Lara Hölbling Matković, Snježana Husić, Lea Kovács, Željka Somun, Vlatka Valentić


Pozivamo vas, poštovane kolegice i kolege prevoditelji, poučavatelji književnog prevođenja u sklopu i izvan nastavnih programa, te književni znanstvenici, da u svojstvu sudionika na ovom skupu svojim stručnim doprinosom obogatite hrvatski korpus znanja o navedenom području kako bismo zajedničkim naporom zakoračili još bliže prema europskim i svjetskim stručnim tekovinama.


Srdačan pozdrav i svako dobro!


Petra Pugar,

koordinatorica dvanaestog ZPS-a


 Podijeli na društvenim mrežama