Milivoj Telećan REDOVAN ČLAN

 Životopis

Rođen sam 1940. u Splitu gdje sam završio, tada osmogodišnju, Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao sam romansku grupu jezika (francuski i talijanski) i diplomirao 1964. Nakon toga sam s čileanskom državnom stipendijom proveo dvije akademske godine (1965./66.) na sveučilištu u Santiagu, usavršavajući znanje španjolskog jezika na tamošnjem Filozofskom fakultetu unutar grupacije Universidad de Chile. Kad je na ovdašnjem FF-u osnovana Katedra za španjolski jezik (1968.) počeo sam raditi kao asistent. Postupno sam se odlučio za nastavnu karijeru, nauštrb znanstvene, pa od 1985. radim prvo u svojstvu lektora, a potom, do današnjih dana, u svojstvu višeg lektora. Najveći dio nastavnog djelovanja posvećujem raznim vidovima prevodilačkih vježbi i radu oko razumijevanja/interpretacije teksta. I sam se bavim (pretežno literarnim) prevođenjem i surađujem u književnim časopisima. Godinama sam član uprave Društva hrvatskih književnih prevodilaca i predstavljam Hrvatsku u krovnoj udruzi europskih književnih prevodilaca, CEATL-u (Conseil Européen des Associations des Traducteurs Littéraires).

 Bibliografija

 Jezici

francuski  hrvatski španjolski  hrvatski