Naši članovi


 • Ela Agotić

  REDOVAN ČLAN

  francuski  hrvatski

 • Ivo Alebić

  REDOVAN ČLAN

  Vinkovićeva 9, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA MOBILNI:091/7323228 • E-mail: ivoalebic@gmail.com   OBRAZOVANJE [...]

  ruski  hrvatski

 • Nina Aleksandrov-Pogačnik

  REDOVAN ČLAN

 • Marta Andrić

  REDOVAN ČLAN

  Marta Andrić rođena je 28. 09. 1977. u Đakovu. Gimnaziju je završila 1996. godine, a 2002. godine diplomirala je povijest, etnologiju i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučil [...]

  turski  hrvatski

 • Slavko Antunović

  REDOVAN ČLAN

  Rođen 1968. godine u Privlaci kod Vinkovaca. Diplomirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Ak. god. 2003./2004. pohađao i s uspjehom [...]

  talijanski  hrvatski