Petra Pugar REDOVAN ČLAN

 Životopis

Petra Pugar rođena je 1991. godine u Koprivnici. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kalniku i Križevcima, magistrirala je anglistiku i talijanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, u sklopu kojeg piše doktorski rad na području škotske književnosti. Bila je na studijskim boravcima na sveučilištima u Rimu, Grazu, Bratislavi, Glasgowu i Edinburghu te osvojila The Edwin Morgan Trust Saltire Scholarship i AMAC Alumni Award. Uz znanstveni rad, književno i stručno prevođenje, ima radno iskustvo u književnoj agenciji, dok kao audiovizualna prevoditeljica prevodi dokumentarne serije, programe za djecu i filmove za Hrvatsku radioteleviziju. Članica je Hrvatskog društva za anglističke studije, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja, Association for Scottish Literary Studies, International Comparative Literature Association i European Society for the Study of English te koordinatorica međunarodne akademske mreže The Alasdair Gray Research Network.

Područja prevodilačkog interesa: beletristika, znanstvena proza, teorija i kritika; poezija (slobodni i vezani stih), libreto i druge književno-glazbene forme.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski hrvatski  engleski talijanski  engleski talijanski  hrvatski