Petra Pugar REDOVAN ČLAN

 Životopis

Petra Pugar rođena je 1991. godine u Koprivnici. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kalniku i Križevcima, magistrirala je anglistiku i talijanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, u sklopu kojeg piše doktorski rad na području škotske književnosti. Bila je na studijskim boravcima na sveučilištima u Rimu, Grazu, Bratislavi, Glasgowu i Edinburghu te osvojila The Edwin Morgan Trust Saltire Scholarship i AMAC Alumni Award. Uz znanstveni rad, književno i stručno prevođenje, ima radno iskustvo u književnoj agenciji, dok kao audiovizualna prevoditeljica prevodi dokumentarne serije, programe za djecu i filmove za Hrvatsku radioteleviziju. Članica je Hrvatskog društva za anglističke studije, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja, Association for Scottish Literary Studies, International Comparative Literature Association, Srednjeeuropskog udruženja kanadskih studija te European Society for the Study of English, koordinatorica međunarodne akademske mreže The Alasdair Gray Research Network i moderatorica Zagrebačkog prevodilačkog susreta 2023.


Područja prevodilačkog interesa: beletristika, znanstvena proza, teorija i kritika; poezija (slobodni i vezani stih), libreto i druge književno-glazbene forme.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski hrvatski  engleski talijanski  engleski talijanski  hrvatski

Kontakt

  • Kalnik