Marina Alia Jurišić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Marina Alia Jurišić rođena je 8. travnja 1984., u Splitu. Završila je studij klasične filologije na Sveučilištu u Zadru. Diplomski rad iz područja historijske gramatike Nepotpuna satemizacija slavenskih jezika (dostupan na Crosbiju) obranila je 2009. i stekla akademsku titulu mag. philol. lat. i mag. philol. graec. Tijekom studija osvojila je dvije Rektorove nagrade za izvanredna postignuća u akademskim godinama 2004/2005. i 2005/2006. Živjela je u Finskoj gdje je 2016. radila u Strukovnoj školi u Kuopiju (Savon Ammatti- ja Aikuisopisto, Kuopio) kao pomoćni predavač na tečaju finskog jezika za imigrante s arapskog govornog područja.

2019. primljena je u redovno članstvo Društva hrvatskih književnih prevodilaca na temelju prijevoda engleskog gotskog romana iz 1797. Talijan ili ispovjedaonica crnih pokajnika (Ann Radcliffe). Za kritički prijevod Heptamerona primljena je 2022. u Društvo Margareta Navarska (Marguerite de Navarre Society/La Société de Marguerite de Navarre) na Institutu za tehnologiju u Massachusettsu (MIT).

Za svoje prijevode redovito piše predgovore ili pogovore (ovisno o potrebi), kao i komentare uz tekst.

Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izrađuje disertaciju Zapovjedništvo Maje Buždon u logoru Stara Gradiška.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski francuski  hrvatski starogrčki  hrvatski talijanski  hrvatski latinski  hrvatski španjolski  hrvatski

Kontakt