Marina Alia Jurišić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Marina Alia Jurišić (Split, 8. travnja 1984.) završila je studij klasične filologije na Sveučilištu u Zadru 6. ožujka 2009. obranom diplomskog rada iz područja historijske gramatike Nepotpuna satemizacija slavenskih jezika pod mentorstvom prof. Daniela Nečasa Hraste i stekla akademsku titulu mag. philol. lat. i mag. philol. graec. Tijekom studija osvojila je dvije Rektorove nagrade za izvanredna postignuća u akademskim godinama 2004/2005. i 2005/2006. U Arheološkoj zbirci Općine Baška Voda radila je kao vodič kroz zbirku u ljetnim sezonama 2009 - 2013. i 2017 - 2019.  Živjela je u Finskoj gdje je 2016. volontirala u Strukovnoj školi u Kuopiju (Savon Ammatti- ja Aikuisopisto, Kuopio) kao pomoćni predavač na tečaju finskog jezika za imigrante s arapskog govornog područja. U makarskom Ogranku Matice hrvatske 2019. izdala je prijevod gotskog romana Talijan ili ispovjedaonica crnih pokajnika engleske književnice iz razdoblja romantizma Ann Radcliffe uz vlastiti predgovor, opširan komentar i izrađenu naslovnicu. Na temelju stručne recenzije doc. dr. sc. Ivana Vanje Matkovića primljena je 2019. u redovno članstvo Društva hrvatskih književnih prevoditelja.

Doktorandica je na poslijediplomskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu (Modern and Contemporary Croatian History in European and World Context) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Zapovjedništvo Maje Buždon u logoru Stara Gradiška (Maja Buždon's Command in the Stara Gradiška Concentration Camp) pod mentorstvom dr. sc. Ive Goldsteina.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski francuski  hrvatski starogrčki  hrvatski talijanski  hrvatski latinski  hrvatski španjolski  hrvatski

Kontakt