Nikolina Židek REDOVAN ČLAN

 Životopis

NIKOLINA ŽIDEK (Zagreb, 1976.) Diplomirala je španjolski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je konferencijsko prevođenje (španjolski - engleski) na Pariškom katoličkom sveučilištu u Madridu te je završila trogodišnji specijalistički tečaj konferencijskog prevođenja (španjolski -engleski) u Centru za obuku usmenih i pisanih prevoditelja u Buenos Airesu. Magistrirala je i međunarodne studije na Diplomatskoj školi u Madridu te je doktorirala na Fakultetu političkih znanosti i sociologije Sveučilišta Complutense u Madridu. Živi između Buenos Airesa i Madrida.
    Specijalizirala se u prevođenju dramskih tekstova te aktivno radi na promociji hrvatske drame u zemljama španjolskog govornog područja od kojih su u njezinom prijevodu na španjolski do sada izvedene: Žena bomba Ivane Sajko u Argentini i Čileu, Moj sin samo malo sporije hoda Ivora Martinića u Argentini, Boliviji, Čileu, Peruu, Urugvaju, Paragvaju, Venezueli i Meksiku, Trebalo bi prošetati psa Tomislava Zajeca u Argentini, Drama o Mirjani i ovima oko nje Ivora Martinića u Argentini, Urugvaju i Venezueli, Bijeli bubrezi Vedrane Klepice u Argentini, Stranci Darka Lukića u Argentini i Bilo bi šteta da biljke krepaju Ivora Martinića u Španjolskoj.  Do sada je prevela više od trideset dramskih tekstova, od čega je većina izdana u obliku knjige (tri zbirke hrvatskih drama prevedenih na španjolski: Siete dramas croatas contemporáneos, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2013., Teatro croata, Hrvatski centar ITI, 2015. i Teatro croata contemporáneo, Editorial Antígona, Madrid, 2018. te stranih drama: Šest argentinskih drama, Hrvatski centar ITI, 2013. i Suvremena španjolska drama, Hrvatski centar ITI, 2017.).
    Dobitnica je priznanja Teatro del Mundo 2014. godine Kulturnog centra Ricardo Rojas u Buenos Airesu za urednički rad na knjizi Siete dramas croatas contemporáneos, 2015. godine za španjolski prijevod drame Moj sin samo malo sporije hoda/ Mi hijo sólo camina un poco más lento Ivora Martinića u izvedbi Apacheta/Sala Estudia, 2017. godine za španjolski prijevod Drame o Mirjani i ovima oko nje/Sobre Mirjana y los que la rodean Ivora Martinića izvedene u kazalištu Picadero i Trebalo bi prošetati psa/Hay que sacar a pasear al perro, Tomislava Zajeca u kazalištu Defensores de Bravard te 2018. godine za španjolski prijevod drame Bijeli bubrezi Vedrane Klepice izvedene u kazalištu Anfitrión u režiji Azul Lombardíe.
    Dobitnica je nagrade Alfred de Musset španjolske izdavačke kuće Ediciones Irreverentes za španjolski prijevod Drame o Mirjani i ovima oko nje Ivora Martinića.

    Članica je hrvatskog Društva hrvatskih književnih prevodilaca i španjolske Udruge književnih prevodilaca (ACE- Traductores), Hrvatskog centra ITI te koordinatorica Komisije BCMS (bosanski-hrvatski-crnogorski-srpski) Eurodrama- Europske mreže kazališnog prevodilaštva. Surađuje sa španjolskom Udrugom dramskih spisateljica i pisaca (AAT), Udrugom kazališnih redatelja Španjolske (ADE) i španjolskim kazališnim časopisom Primer Acto.

    Osnivačica je TeaCro (www.teatrocroata.com) web stranice hrvatske dramatike u prijevodu na španjolski.

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski hrvatski  španjolski španjolski  hrvatski

Kontakt