Zrinka Blažević REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi


a) Nebeletristiku: hrvatska latinistička historiografija
b) Poeziju: hrvatska latinistička poezija: epovi, elegije, epigrami itd.


Životopis


Zrinka Blažević (1972.) docentica je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka te suvremene teorije historijske znanosti. Objavila je tri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Suradnica je Međunarodnog istraživačkog projekta 'Triplex Confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu' koji pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagreb vodi prof. dr. sc. Drago Roksandić i znanstvenog projekta 'Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća' koji pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodi prof. dr. sc. Davor Dukić. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, teorija historije, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija. Bavi se i prevođenjem latinske poezije i historiografske proze na hrvatski jezik te je do sada objavila nekoliko knjiga prijevoda.


Bibliografija


1. Latinsko pjesništvo u Hrvata, dvojezična antologija, ur. Vladimir Vratović, Zagreb, 1997, 118-144; 148-157; 268, 270, 274.
2. Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.
3. Hrvatske muze na latinskom, ur. Vladimir Vratović, Zagreb, 1998., 242-243; 246-248, 250-259, 309-310.
4. Ivan Polikarp Severitan, Monoregija, prev. Boris Nikšić i Zrinka Blažević, ur. Tihomir Cipek, Zagreb, 1998, 269-281.
5. Statuta Valachorum. Prilozi za kritičko izdanje, ur. Drago Roksandić, Zagreb, 1999.
6. Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, ur. Mirko Valentić, Zagreb, 2001, 109-157.
7. Filip de Diversis, Dubrovački govori u slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta, ur. Zdenka Janeković-Römer, Zagreb-Dubrovnik 2001, 53-83.
8. Nataša Štefanec, Heretik Njegova Veličanstva, Zagreb, 2001, 261-293.
9. 'Iz pjesničkog opusa Bara Boškovića', u: 'Znanstveni skup: Tristota godišnjica rođenja Bara Boškovića', Povijesni prilozi 22 /2003, 67-70.


U pripremi:

Pavao Ritter Vitezović, Serbiae illustratae libri octo (1710)


Uzorak

 Bibliografija

 Jezici

latinski  hrvatski