Josip Brkić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi


Nebeletristiku: filozofija (suvremena), književnost (knjiž. teorija, esejistika), povijest

Životopis


Rođen 12. rujna 1944. Bapskoj (Vukovarsko-srijemska županija). Osnovnu školu i gimnaziju polazio u Vukovaru. Studij matematike, fizike, filozofije i komparative književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Urednik u časopisu ?Pitanja? (1970.-1972.), ?OKO? (1973.-1981., glavni urednik, 1981.-1989.), IKRO ?Mladost? (1973.-1992.)

Bibliografija


Matin Heidegger: Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb 1996.
Arnold Supan: Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj (1835.1918.), Zagreb 1999.

Martin Heidegger: Na putu k jeziku, Altagama d.o.o., Zagreb 2009.

 Bibliografija

 Jezici

njemački  hrvatski hrvatski  njemački

Kontakt