Ivana Olujić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Ivana Olujić rođena je 1976. u Sinju. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Splitu, a zatim se upisala na studij kroatistike i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao nastavnik hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i u inozemstvu. Od 2004. zaposlena je kao znanstveni novak, a od 2016. kao docent na Katedri za rumunjski jezik i književnost Filofofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Književnim prevođenjem bavi se od 2010. Zajedno sa suprugom, Lucom-Ioanom Franom, prevela je šest romana, ali ima i samostalne prijevode kraćih proznih tekstova.

Prijavi prilaže zadnji zajednički prijevod, Život počinje u petak, te tekstove objavljene u antologiji Nabokov u Brašovu.


 Bibliografija

 Jezici

rumunjski  hrvatski

Kontakt