Marijana Javornik Čubrić REDOVAN ČLAN

 Životopis

Žanrovi

a) Beletristiku: američka, engleska

b) Nebeletristiku: književna teorija, teatrologija


Životopis

Diplomirala engleski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši temu iz područja američke književnosti 2006. godine. Doktorirala 2012. godine na Sveučilištu u Zadru. Radila kao lektorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek anglistike. Predaje engleski jezik pravne struke na Pravnom fakultetu u Zagrebu.


Bibliografija

William Gibson: Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive

John Williams: Pet pubova, dva bara i noćni klub, Povratak u Cardiff, Princ od Walesa

Don DeLillo: Umjetnica tijela, Americana

 Bibliografija

 Jezici

engleski  hrvatski hrvatski  engleski ruski  hrvatski

Kontakt